Język polski. Jak napisać zaproszenie.

 

 

Przedmiot: język polski

Temat: Jak napisać zaproszenie?

Autorka: Iwona Strzałkowska, Zespół Szkół w Łęgu Probostwie

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

- uczeń zna zasady redagowania zaproszenia.

 

Cele lekcji:

- uczeń zna budowę zaproszenia.

 

Cele sformułowane w języku ucznia:

- będziesz umiał napisać zaproszenie dla rodziców, przyjaciół, nauczycieli, itp.

 

Nacobezu:

- znasz elementy, które musi zawierać zaproszenie (nadawca, adresat, cel spotkania,

czas i miejsce),

- stosujesz zwroty o charakterze zachęcającym,

- napiszesz zaproszenie zgodne z podanym tematem.

 

Pytanie kluczowe:

Co zrobić, żeby goście przyszli na spotkanie (uroczystość)?

 

Metody pracy:

-praktyczna,

-podająca,

-problemowa.

Formy pracy:

- indywidualna,

- zbiorowa,

- praca w grupach.

 

Przebieg lekcji:

I.

1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

2. Sprawdzenie zadania domowego.

II.

1. Przedstawienie tematu i celu lekcji.

2. Rozdanie uczniom wzoru zaproszenia. Uczniowie zapoznają się z nim i wyodrębniają elementy, które musi zawierać ta forma wypowiedzi pisemnej.

3. Ustalenie z uczniami nacobezu do lekcji. Uczniowie zapisują je w zeszytach.

4. Ćwiczenie redakcyjne:

W imieniu Samorządu Szkolnego zredaguj zaproszenie dla swoich rodziców

na lekcję otwartą z Oceniania Kształtującego.

5. Ocena koleżeńska pomiędzy parami. Uczniowie odnoszą się do nacobezu.

6. Nauczyciel dzieli klasę na grupy; każda z nich redaguje zaproszenie na podany temat.

7. Prezentacja pracy grup.

8. Próba odpowiedzi na pytanie kluczowe (zasada niepodnoszenia rąk).

III.

1. Zadanie pracy domowej.

Praca domowa do wyboru. Wybierz z podręcznika (s.149 – 151) dwa ćwiczenia

i napisz zaproszenia na wskazany temat.

2. Podsumowanie zajęć techniką zdań podsumowujących.

Dokończ jedno z podanych niżej zdań:

a) Zrozumiałem / Zrozumiałam …

b) Dziś nauczyłem / nauczyłam się …

c) Dziś osiągnąłem / osiągnęłam założony cel, gdyż …

 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:

- Nacobezu,

- Zbiór ćwiczeń utrwalających umiejętność redagowania zaproszenia.

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:

- wzór zaproszenia,

- podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I gimnazjum Gramatyka i stylistyka.

 

WZÓR ZAPROSZENIA

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy Sz. P. Annę Komorowską na spotkanie z Olgą Tokarczuk,

które odbędzie się 26.04.2010 roku o godz. 10.00 w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.

 

Członkowie Szkolnego Koła Literackiego

 

 

DODATKOWE ĆWICZENIA

 

1. W imieniu Samorządu Szkolnego zredaguj zaproszenie dla władz lokalnych na uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 w Józefowie imienia Jana Bytnara – „Rudego”.

 

2. Zredaguj zaproszenie na otwarcie wystawy pt „Kobieta w sztukach plastycznych

– od starożytności do współczesności” skierowane do dyrekcji szkoły.

 

3. Zredaguj zaproszenie na spotkanie ze sławną współczesną kobietą.

 
free poker