Matematyka. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 

Lekcja: matematyka

Klasa: I b gimnazjum

Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Prowadzący: Marzenna Dąbrowska

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie:

 • Wiedzą jak rozwiązać równanie o współczynnikach naturalnych

Cele lekcji:

 • rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • twierdzenia dotyczące równań równoważnych i ich zastosowanie
 • redukcja wyrazów podobnych

 

Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji:

 • będziecie potrafili znaleźć rozwiązanie równania

 

Nacobezu:

Będziesz potrafił/a:

 • rozwiązać równanie o współczynnikach naturalnych
 • rozwiązać równanie o współczynnikach całkowitych
 • przekształcić każdą ze stron równania do postaci sumy algebraicznej

 

Przebieg lekcji (metody i aktywności):

Wprowadzenie(przypomnienie wagi) i sprawdzenie pracy domowej.

Praca w parach: Uczniowie rozwiązują równania na białych tablicach, a następnie wyznaczam osobę do odczytania(zasada niepodnoszenia rąk), a pozostali sprawdzają wyniki.

Przypomnienie nacobezu do rozwiązywania tych równań.

Przykład sprawdzający.

Zapoznanie uczniów z tematem lekcji oraz celami sformułowanymi w języku ucznia. Podanie Nacobezu.

Wspólne rozwiązanie przykładów o współczynnikach całkowitych.

Praca w parach: Rozwiązać równania o współczynnikach całkowitych.

 

Praca w grupach: Pogrupować dwa równania i każda para rozwiązuje jedno równanie.

Wspólne rozwiązanie przykładów z przekształcaniem stron równania do sumy algebraicznej

 

Karta sprawdzająca: przykłady do nacobezu i sprawdzenie ich.

 

Podsumowanie - zdania podsumowujące:

 • Udało mi się,….
 • Podobało mi się…

Zadanie pracy domowej.

 

Praca domowa:

Do wyboru:

 1. Obliczyć przykłady z lekcji(3 przykłady)
 2. Lub: 3 przykłady z zad. 19 str.177

 

Kluczowe pytania dla uczniów:

Czy kolejność w nacobezu do rozwiązywania równań o współczynnikach naturalnych musi być taka jak podana? Czy zawsze wykorzystamy trzy punkty z nacobezu?

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:

białe tablice, rozsypanki, karta pracy

 

Karta pracy:

Nacobezu: Będziesz potrafił/a:

 1. rozwiązać równanie o współczynnikach naturalnych
 2. rozwiązać równanie o współczynnikach całkowitych
 3. przekształcić każdą ze stron równania do postaci sumy algebraicznej

 

 1. 6x+7 = 3x +16

 

 1. 4x- 5 = 6x +9

 

 1. 2(x-3) = 6x+2

 

Karta pracy:

Nacobezu: Będziesz potrafił/a:

 1. rozwiązać równanie o współczynnikach naturalnych
 2. rozwiązać równanie o współczynnikach całkowitych
 3. przekształcić każdą ze stron równania do postaci sumy algebraicznej

 

 1. 6x+7 = 3x +16

 

 1. 4x- 5 = 6x +9

 

 1. 2(x-3) = 6x+2
 
free poker